Historie

8. června 1899 vznikl v Praze výbor Útulku s úmyslem postarat se o osiřelé dítě. Předsedou se stal Vilém Engel a byl založen domov pro sirotky, Útulek Sv. Josefa na Královských Vinohradech v Praze.
V roce 1902 měl útulek 26 dětí, 26 000 zl. dluhů a 600 korun v hotovosti. Po smrti p. Viléma Engela se stal předsedou p. Antonín Hoffmann.
1. února 1907 byl zvolen do výboru MUDr. Josef Červenka, člověk, který obětavě léčil nemocné děti. Vozil děti až do Hallu v Horním Rakousku nebo Luže u Vysokého Mýta. P. Červenka měl rovněž velké zásluhy na zařízení pobočky Útulku v Červeném Kostelci u Náchoda.
Zpočátku o děti pečovaly civilní vychovatelky, které byly později vystřídány dvěma řeholnicemi z řádu Sv. Františka. V roce 1910 převzaly péči o děti chudé školní sestry de Notre-Dame z Horažďovic.
Dětí v Útulku přibývalo a hned z několika důvodů bylo nutné tento dům přiblížit více Praze. Cesta z Prahy do Červeného Kostelce byla vzdálená, trvala půl dne a rovněž drahá. Také dohled nad ústavem se vymykal z rukou. Největším důvodem bylo ukončení nájmu ze strany Královohradecké konsistoře, která dům vlastnila. Hledání nového místa pro výstavbu nového Útulku trvalo 4 roky a nebylo snadné. P. Antonín Hoffmann vyprávěl: "Hledal jsem dlouho, než jsem nalezl vhodné místo v okolí Prahy. Bylo nám nabídnuto místo ve Sv. Kiliánovi na ostrově u soutoku Sázavy a Vltavy. Místo i krajina byly krásné, avšak z důvodu obav ze záplav jsem od koupi upustil. Rovněž jsme přemýšleli o Zbraslavi, ale nakonec jsme přijali nabídku městského lékaře MUDr. Šváchy koupit pozemek v Pyšelích u Benešova. Toto místo mělo hodně předností. Zastavují zde všechny osobní vlaky, takže doprava z Prahy a do Prahy nebude tolik komplikovaná a časově náročná, v obci je i základní škola a okolí Sázavy je skutečně krásné."
15. června 1912 projednal p. Hoffmann s baronem Richardem Mattencloid a ředitelem panství V. Hennigrem velmi výhodnou koupi pozemku, 1 čtverečný sáh za 3 koruny. Dne 18. června 1912 byla podepsána smlouva, dle níž za pozemek 5 572 čtverečných sáhů bylo zaplaceno 12 930,97 korun.
Následovalo plánování a poté samotná stavba domu. Plány zhotovil architekt p. Beneš. Navrhl dvouposchoďovou budovu. Do suterénu a přízemí umístil prádelnu, žehlírnu, koupelny, opatrovnu, sklepy a kapli. Do prvního poschodí pracovnu pro 70 dětí a dvě velké ložnice, každou pro 35 dětí a do druhého 11 podkrovních pokojů pro hosty. Finální rozpočet stanovil na 163 000 korun. Finance Útulku však byly limitovány hranicí 115 000 korun, takže původní plán musel být přepracován. Poté již nic nebránilo zahájení stavby. 23. listopadu 1912 byl posvěcen za přítomnosti pyšelského faráře O. Kozy základní kámen. Stavba byla dokončena a okresní kolaudační komisí schválena 23. června 1913. O den později se do nového Útulku již děti stěhovaly na prázdniny. Kaple i dům byly vysvěceny 17. srpna 1913.
Footer bottom
 Náš domov  |  Povinně zvěřejněné informace   |  Historie  |  Prožili jsme  |  Galerie  |  Výroční zpráva  |  Ptáte se nás  |  Kontakt  
                                                         
We use Plus4U powered by Unicorn Universe