Základní informace o našem domově

O nás

Zřizovatelem Dětského domova Pyšely je Středočeský kraj, se sídlem v Praze 5, Zborovská 11.
Dětský domov se řídí Zákonem 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.
Podle tohoto zákona od 1. 7. 2004 působíme jako dětský domov rodinného typu. Znamená to, že počet dětí nesmí přesáhnout 48. Tomuto počtu odpovídá i kapacita našeho dětského domova.
Děti jsou rozděleny do 6 rodinných skupin maximalně po 8. V jedné skupině jsou chlapci i děvčata různého věku, při zachování sourozeneckých vazeb.
V dětském domově žijí děti zpravidla ve věku od 3 do 18 let. V případě, že ještě studují, zůstávají zde až do ukončení studia. Dětský domov Pyšely nedisponuje vlastní školou, proto děti docházejí do běžných škol.

O budově

Dětský domov se nachází v rozsáhlém areálu zámku, který je rozdělen na dvě části. Zámek, ve kterém sídlí domov důchodců a bývalý Útulek sv. Josefa, dnešní dětský domov. K dětskému domovu patří hřiště, zelinářská zahrada a sad. Celý areál obklopují travnaté plochy se stromy.

Interiér

V přízemí dětského domova se nachází zejména provozní zázemí tzn.kanceláře, ředitelna, kuchyň, ale také tělocvična, jídelna a 1. ze šesti skupin. V 1.patře jsou byty pro další 4 skupiny. Ve 2.patře je poslední 6. skupina a ubytovna pro vychovatele. Půdy zatím obyvatelné nejsou, ale věříme, že i to se v budoucnu podaří. Suterén je využíván zejména pro zájmovou činnost dětí. Mohou trávit volný čas v keramické dílně nebo výtvarně.
Img30_big.jpg Img31_big.jpg Img32_big.jpg
Img33_big.jpg Img34_big.jpg Img35_big.jpg
Img36_big.jpg Img37_big.jpg Img38_big.jpg
Footer bottom
 Náš domov  |  Povinně zvěřejněné informace   |  Historie  |  Prožili jsme  |  Galerie  |  Výroční zpráva  |  Ptáte se nás  |  Kontakt  
                                                         
We use Plus4U powered by Unicorn Universe